Dziwna opieszałość służb i dewastacja sprzętu

ODPOWIEDZ